حاج آقا مجتبی تهرانی
,

‍ منشاء بی‌عفّتی‌ها

پدر و مادر! آیا به فرزندت علاقه‌مند هستی؟! اگر علاقه‌مند هستی، به او غیرت داشته باش؛ یعنی بُعد انسانی و الهی او را حفظ کن تا مثل حیوانات نشود.

این‌جا این روایت مطرح می‌شود که: «إِنَّ الغَيرَةَ مِنَ الإيمَانِ». به روشنی رابطه‌ی بین غیرت و حیا آشکار شد. ببینید چقدر معارف ما با هم هماهنگ هستند.

انسان -سوای از مؤمن بودن- اگر بخواهد انسانیّتش را حفظ کند، باید نسبت به فرزندش چنین غیرتی داشته باشد؛ چه دختر باشد و چه پسر، باید او را عفیف بار بیاوری. عفّت هم از حیا نشأت می‌گیرد و شاخه‌ای از حیا است.

منشاء بی‌عفّتی‌ها در جامعه‌ی ما همین مسأله‌ی بی‌حیایی است. برخی همین پردۀ حیا را که در تربیت اصل و اساس است، می‌درند. بعد از آن، پدر و مادر هر کاری هم بکنند، ثمری ندارد.

البتّه این مسئله هم هست که وقتی از محیط خانواده بیرون رفت و وارد محیط آموزشی شد، مشکلات تربیتی‌اش بیشتر می‌شود. بدتر از همۀ این‌ها محیط جامعه و مخصوصاً رسانه‌های تصویری است که برخی از آن‌ها «جنایت کاران جامعه» هستند و چه مشکلاتی را در مسیر تربیت ایجاد می‌کنند.

حاج آقا مجتبی تهرانی، مجموعه ادب الهی، کتاب تربیت فرزند، جلسه هشت