,

اعلام وضعیت قرمز!

“نرخ رشد جمعیت” کشور به زیر یک درصد رسید! / اعلام “وضعیت قرمز” / کاهش ۴۰ درصدی ازدواج!

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در ۶ سال گذشته آمار ازدواج کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

جمعیت آماده به ازدواج کشور طی ۶ سال گذشته ثابت بوده و تغییری نکرده و تنها تعداد ازدواج‌ها کاهش پیدا کرده است.

نرخ رشد جمعیت کشورمان به زیر یک درصد رسیده که بسیار خطرناک است؛ در حال حاضر بحران جمعیت کاملا ملموس است.