از ریشه های بحران ۸۸

از ریشه های بحران ۸۸، گسل جنسی انبوه متولیدن دهه شصت بود. از اواخر دهه ۱۳۷۰ با ورود انبوه دهه شصتی ها به دانشگاه، سیستم با بالا بردن تب مدرک گرایی، جوانان را تشویق کرد که به دانشگاه بروند تا از یکسو انبوه تقاضا برای ورود به بازار کار تعدیل شود و از سوی دیگر دانشگاه آزاد هم با توسعه میدانی خود بتواند درآمدزایی کند، البته انبوه دهه شصتی ها باعث شدند بسیاری از دانشگاههای غیر انتفاعی هم شروع به کار کنند و حتی بسیاری از ادارات دست به تأسیس دانشگاه برای درآمدزایی و ارتقای کارمندان خود بزنند. این رشد سرطانی از میانه دهه هشتاد با به میدان آمدن دانشگاه پیام نور اوج گرفت.

حال این همه دانشگاه ایجاد شده نمیتوانست فضای فرهنگی جامعه را تغییر ندهد، دانشگاه بعنوان جایی که رابطه میان دختر و پسر به رسمیت شناخته شده بود نقش زیادی در سکولار کردن جامعه ایران و تغییر شکل ازدواج داشت. نسلی که تجربه ارتباط آزاد در دانشگاههای انبوه در دهه ۸۰ داشت، بدلیل ساخت سنتی جامعه، تداوم رابطه آزاد در بیرون برایش ممکن نبود، لذا با ابژه «دولت گشت ارشاد» به مخالفت با مهندسی اجتماعی برخواست.
@Seidnima70