دختران شهدا روزتون مبارک

دختران شهدا روزتون مبارک

روز دختر که می‌شه، روز پدر که می‌شه، روز عقد که می‌شه، برای دخترهای شهدا خیلی سخته

دختران شهدا روزتون مبارک

 

بخشی از وصیت‌نامه‌ی شهید محمد بلباسی خطاب به دخترش:

فاطمه جونم! دختر بابا سلام، اگر دوست داری باز هم همدیگه رو ببینیم باید ظاهرت مثل باطنت اسلامی و قرآنی باشد، مانند مادرت محجبه و عفیف باش، در مقابل سختی‌ها صبور باش…

فرزندان گلم! نماز که ستون خیمه‌ی دین است را سبک نشمارید، احترام به مادر از واجبات شماست، در محضر روحانی حقیقی زانو بزنید و درس دین بیاموزید.

آخرت خود را به دنیای فانی نفروشید؛ کمک به مستمندان و محرومین را فراموش نکنید؛ در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور فعال داشته باشید.

گوش به فرمان ولی فقیه زمان خود باشید؛ ادامه‌دهنده‌ی راه شهدا باشید؛ نگذارید این عَلَم به زمین بیافتد؛ خوش‌خلق و مودب باشید؛ به همدیگر محبت کنید؛ صله‌ی رحم را به‌جا آورید و قطع رحم نکنید.

دختران شهدا، به حلال‌زادگیِ خودتون افتخار کنید…

دخترای شهدا روزتون مبارک