هر که زنا کند با خویشان وی زنا کنند

حدیث نبوی

به زنا نزدیک نشوید

پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) :
هرکه زنا کند، با خویشان وی زنا کنند!

حدیث | نهج الفصاحة