اعترافات دیر هنگام باران کوثری

اعترافات دیر هنگام باران کوثری

همه‌ی ما گول خوردیم همه برای یک چیز جنگیدیم و بعد یکهو دیدیم که همان جای اول هستیم و به یکسری قهرمان تو خالی پوشالی دل بستیم…

چرا خشمگین هستید خانم کوثری شما که پاسپورت آمریکات رو داری تا اوضاع بد بشه میری عشق و حال، خشمگین اون کارگریه که با اعتماد به امثال شما رای داد و حالا با دلار ۲۰ هزارتومنی روبرو شده!

نکنه دم انتخابات ابراز پشیمونی میکنی که مردم ببخشنت دوباره رئیس جمهور بندازی به ملت!؟

@Bisimchimedia