علیرضا پناهیان

تحلیل علیرضا پناهیان از ریشۀ قتل‌های خانوادگی

علیرضا پناهیان

تحلیل علیرضا پناهیان از ریشۀ قتل‌های خانوادگی و تحریف سخنان او در برخی رسانه‌ها

اینکه کسی همسر خود را با گلوله بکشد، یا مادر خود را با چاقو بکشد یا دختر خود را با داس بکشد، هر سه بد است و هیچ کدام برای جامعۀ اسلامی و دینی نیست، تعدی به حقوق و امنیت زنان در جامعه، محصول تفکر هواپرستانه و بی‌بندوباری است که در غرب، اوج آن را می‌بینیم…

متن کامل این مصاحبه را در لینک زیر بخوانید.
http://Panahian.ir/post/6356
@Panahian_ir