توهین مکرر رئیس مؤسسه جمعیت امام علی به حاج قاسم سلیمانی

توهین مکرر رئیس مؤسسه جمعیت امام علی به حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع وطن و حرم!

از مخاطبین بابت بازپخش حرافی‌های متعدد این افراد عذرخواهی می‌کنیم!

جمعیت امام علی یک خیریه‌ی نفوذی وابسته به سازمان‌ملل بود که چندی پیش رئیس و دو عضو دیگر آن دستگیر شدند.