توهین‌های رئیس جمعیت موسوم به امام علی به پیامبر اسلام (ص)!

«با پوزش از مخاطبین به خاطر بیان جملات شرم‌آور»

برای اولین بار منتشر می‌شود…

در‌ جلسات شارمین میمندی‌نژاد چه می‌گذشت؟!

توهین‌های عجیب رئیس جمعیت موسوم به امام علی به پیامبر اسلام (ص)!