,

مطالبات خواهران بسیج دانشجویی از نمایندگان مجلس

مطالبات خواهران بسیج دانشجویی از نمایندگان مجلس در حوزه مسائل مربوط به زنان و خانواده

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس بر ضرورت تشکیل کمیسیون زنان و خانواده تاکید نموده و آمادگی خود را برای همکاری و ارائه راهکار در این حوزه اعلام کردند.
مطالبات شورای هماهنگی خواهران

اخبار ویژه خواهران دانشگاه‌های تهران بزرگ را در اینجا دنبال کنید:
@bso_banoo_tehran