ابراز تأسف سازمان ملل از انتشار فیلم رابطه جنسی دو نفر در خودروی مأموریت!

چشم و دل سیرهای هرزه

ابراز تأسف سازمان ملل از انتشار فیلم رابطه جنسی دو نفر در خودروی مأموریت!

ابراز تأسف سازمان ملل از انتشار فیلم رابطه جنسی دو نفر در خودروی مأموریت!

سازمان ملل متحد از انتشار فیلم رابطه جنسی یک مرد و زن در خودروی متعلق به این نهاد در اسرائیل ابراز “حیرت و تاسف عمیق” کرده است.

فیلم ۱۸ ثانیه‌ای پخش شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که زنی با لباس قرمز در صندلی پشتی ماشین شاستی بلند سفید روی پای یک مرد نشسته و ظاهرا با او مشغول سکس است.

راننده ماشین هم بعد از توقفی کوتاه به راه ادامه می‌دهد. فیلم در یکی از خیابان‌های اصلی تل‌آویو در اسرائیل گرفته شده است.

سازمان ملل متحد گفته درباره این اتفاق تحقیق می‌کند و در آستانه شناسایی افرادی است که در این ماجرا دخیل بوده‌اند.

به گفته سازمان ملل تصور می‌شود افراد مورد بحث از کارکنان یک نهاد حافظ صلح در اسرائیل باشند.

https://bbc.in/2VmMBWo