انسانهای سگ_نما در انگلیس

عجیب اما واقعی!

طبق گزارش سایت‌های خارجی حدود ۱۰هزار نفر در انگلیس مایل هستند با پوششی شبیه سگ‌ها، برده جنسی باشند. افرادی که کاملاً مثل سگ‌ها زندگی می‌کنند و حتی موقع غذا خوردن از ظروف غذای مخصوص حیوانات استفاده می‌کنند.

انسانهای سگ_نما در انگلیس

براساس آمار بین‌المللی نقشه خانواده جهان، بیش از ۴۸درصد کودکان متولد شده در انگلیس زنازاده هستند و تنهایی مفرط ناشی از فروپاشی خانواده در این کشور بیداد می‌کند به طوری که در طول چند سال گذشته، دولت انگلیس مجبور شد در اقدامی بی‌سابقه برای بیش از یازده میلیون انگلیسی که از تفرد و تنهایی رنج می‌برند، وزارت تنهایی راه بیاندازد و یکسال پس از این وزارت‌خانه، به دلیل آمار بالای خودکشی در انگلیس وزیر پیشگیری از خودکشی انتخاب کرد!