حل مشکل بزرگ ازدواج جوانان توسط خانم ابتکار!

حل مشکل بزرگ ازدواج جوانان توسط خانم ابتکار!

حل مشکل بزرگ ازدواج جوانان توسط خانم ابتکار...!

از دستاوردهای خانم ابتکار اینه که ساده‌تر شدن یک روند حقوق رو موجب پایداری و تسهیل ازدواج میدونه!

این همه سال در حوزه زنان و خانواده مسئولیت داشته باشی و آخرش اهمیت دستاوردت از شهرداری تهران که اسم کوچه خیابون عوض میکنن کمتر باشه.

البته جسارت نشه ابتکار دستاورهای بزرگی داشته ولی در راستای تخریب بنیان خانواده اون هم از ریشه!

@Bisimchimedia