زنان آلمانی زیر تیغ خشونت

‏پلیس جنایی فدرال آلمان: ضرب و شتم زنان آلمانی بطور نگران کننده‌ای روبه افزایش است به طوری که در سال ۲۰۱۸ تعداد زنانی که توسط شریک زندگی به قتل رسیدن ۱۲۲ نفر و تعدادی که از خشونت خانگی آسیب دیده‌اند ۱۱۴۳۹۳ نفر است. البته این‌ آمار فقط بخشی از گزارش‌های منتشر شده است.

زنان آلمانی زیر تیغ خشونت!

متن اصلی گزارش در لینک زیر

https://www.statista.com/chart/20087/domestic-violence-against-women-germany