,

هفته‌ی عفاف و حجاب بر عفیفان حلال‌زاده در سراسر جهان، مبارک

هفته عفاف و حجاب

بیست و یکم تیرماه، سال روز خیزش مردم مشهد علیه کشف حجاب