,

در حوزه حجاب مشکل ما غیرت است!

غیرت، غیرشناسی، غیرزدایی، غیرروبی و غیرپراکنی است، کسی که وارد حریم غیر شود و یا اجازه دهد غیر، وارد حریم او شود، اهل غیرت و عفاف نیست.

حجاب یعنی نه درون بیرون را ببیند و نه بیرون نظاره‌گر درون باشد چرا که حجابِ یک طرفه، حجاب بی عفاف است و جوانان باید به غیرت و عفاف در عصر حاضر توجه ویژه داشته باشند.

آیت‌الله جوادی آملی

به بهانه‌ی بیست و یکم تیرماه، روز عفاف و حجاب