,

هفته‌ی عفاف و حجاب مبارک

هفته عفاف و حجاب

هفته‌ی عفاف و حجاب بر عفیفان حلال‌زاده در سراسر جهان، مبارک

بیست و یکم تیرماه، سال روز خیزش مردم مشهد علیه کشف حجاب