,

“احمد مشلب” شهید جبهه مقاومت چه‌ زیبا از تحریف حجاب می‌گوید

بسیاری از گروه‌های فرهنگی در زمینه حجاب بر روی مسئله عفاف کار می‌کنند در صورتی‌که این مقوله بعد از غیرت مردان اتفاق خواهد افتاد…

دکترین روند مقابله با بی بندوباری و آن‌چه به مؤمنین سفارش شده سه نکته است:

مراحل رسیدن، از تکوین قلب شروع می‌شود و با تبلور ایمان و تقوا به حیا و عفاف می‌رسد و موجب غض بصر و در نهایت حفظ فرج می‌شود…

برای مطالعه بیشتر در این زمینه جلسه دکترین مریم (س) و هم‌چنین از سرفصل مباحث جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها، جامعه رحمی (۱) تا جهان جوان را از کلبه کرامت را ببینید

محسن عطار
https://www.instagram.com/p/CCVWVyen9ss/?igshid=19f6rey2dfduf