تظاهرات ٤٠٠٠ نفری زنان باحجاب و بی‌حجاب عليه ممنوعيت حجاب در بروكسل
,

تظاهرات ۴٠٠٠ نفری زنان باحجاب و بی‌حجاب علیه ممنوعیت حجاب در بروکسل

اعتراض به بی‌حجابی اجباری در مدارس بلژیک را ببینید

هزاران نفر در بروکسل نسبت به احتمال ممنوعیت روسری در یک مدرسه عالی از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک تجمع اعتراضی برگزار کردند.