‎فقر فرهنگی بیداد می‌کند

کلیپی عجیب از یک مراسم ختم در اطراف تهران را ببینید

‏پسره فامیل آقای برج‌ساز معروف است سکته نکرده بلکه اوردوز کرده!

فاصله طبقاتی به مراسمات‌مان هم رحم نکرده است. ‎فقر فرهنگی بیداد می‌کند غنی و فقیر هم نمی‌شناسد.

گیلاس‌ها بالا، بادبادک‌ها رها در آسمان، میت چشم انتظار و مسؤولین در خواب.

یعقوب کریمی

http:// https://twitter.com/ykarimi_/status/1281328179098107909?s=09