غیرت دینی

غیرت دینی

غیرت دینی
حاج آقامجتبی تهرانی: بسیاری از بی‌اخلاقی‌ها و مفاسد موجود، به خاطر کم‌رنگ شدن عنصر غیرت در افراد جامعه اتفاق می‌افتد!