کسی که به ناموس خودش رحم نکنه، به خاک و وطنش هم رحمی نخواهد کرد!

 

پ.ن: ای کاش مراجع سیاست‌گذاری رسانه‌ای، فکری به حال بروز مسئله امپراطوری سلبریتی‌ها بکنن!

@Afsaran_ir