,

عفاف عقلانی ۵

 

 

هنر پوشیدگی و حفظ فرج

جذابیت‌های جنسی، ابزار شخصیت پیدا کردن در غرب!

در جوامع غربی، شأن اجتماعی زن را این‌جوری تعریف کردند:

زن به عنوان یک موجودی که باید مورد استفاده‌ی مرد قرار بگیرد!

لذا در فرهنگ غربی اگر زن بخواهد در جامعه شخصیت پیدا کند، حتماً باید از جذابیت‌های جنسیِ خودش چیزی را ارائه بدهد.

حتی در مجالس رسمی، نوع پوشش زن باید جوری باشد که برای مرد، چشم نواز باشد!

امام خامنه‌‌ای -حفظه‌الله‌تعالی- ۲۰ مهرماه ۱۳۷۳