نگرانی هماهنگ شبکه‌های ماهواره‌ای برای کم رونق شدن تن‌فروشی!

نگرانی هماهنگ شبکه‌های ماهواره‌ای برای کم رونق شدن تن‌فروشی!

تلویزیون‌های لندنی: با شیوع کرونا درآمدزایی فاحشه‌های خیابانی کم شده‌است! چرا کسی آن‌ها را حمایت نمی‌کند!!