طبل توخالی

طبل توخالی

“سریال پرگار” با تبلیغات پرطمطراق آمد تا نمایشی باشد از داستان هولناک اعتیاد و مسائل تربیتی نوجوانان و خانواده‌های‌شان؛ ولی تنها به اشاره‌ای کوتاه به بخش تاریک زندگی‌شان اکتفا کرد.
طبل توخالی
در عوض زن مقید و موفقی چون خانم بانیان را در ارتباط با فرزندانش ناتوان جلوه داد. هر یک از نوجوانان را درگیر مسائلی نشان داده، فضای اثر را سیاه و سرد کرد و در قسمت آخر اندک نوری به آن تاباند که نتوانست گرمابخش باشد.

در طول سریال محبوبه بارها بدون هیچ قیدی با حمید پارسا در ارتباط بود، بدون کمترین حساسیتی از سمت همسرش. تا جایی که گاهی بیننده هم این روابط را حق زنی می‌دانست که می‌خواهد سامانی به زندگی‌اش بدهد. جالب‌تر آن‌که محبوبه در انتهای سریال به بلندنظری همسر سابقش پی برد و افسوسی پنهان وجودش را فراگرفت.

پرگار را می‌توان مصداق واقعی طبل توخالی دانست که با ریتم کند روایت‌گری، دست‌های خالی از محتوای غنی را به نمایش گذاشت.

امیرپور