کاشت نهال به‌جای جشن عروسی در شرایط کرونا

کاشت نهال به‌جای جشن عروسی در شرایط کرونا

 

زوج اهل شهر قلعه‌تل خوزستان در شرایط کرونایی برای جلوگیری از شیوع کرونا و فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست، زندگی مشترک خود را با کاشت نهال آغاز کردند.

این زوج با خودداری از برگزاری جشن عروسی و کاشت دو اصله نهال زندگی مشترک خود را آغاز کردند.