یک حقیقت درباره مریم قجر که کمتر می‌دانید

مریم قجر همسر مهدی ابریشمچی بود که به خاطر استحکام سازمان، از طرف شوهرش به مسعود رجوی هدیه داده می‌شود!!

ازدواجی حرام که طبق شرع اسلام، بدون عده نگه داشتن زن، ازدواج مجدد زن با مرد جدید باعث می‌شود هر دو بر یکدیگر حرام ابدی شوند!

فیلم این حرکت بی‌شرمانه رو بیینید که چه‌طور ابریشمچی برای زن هدیه داده‌اش به مسعود رجوی اظهار خوشحالی می‌کند و از آن به بعد مریم قجر به مریم رجوی تغییر نام داد!