,

درخواست بسیج دانشجویی جمعی از دانشگاه‌های کشور از نمایندگان مجلس یازدهم

بسیج دانشجویی جمعی از دانشگاه‌های کشور از نمایندگان مجلس یازدهم خواستند تا در راستای حفظ بنیان خانواده، نظارت بر اجرای قوانین حوزه خانواده و تسهیل امر ازدواج جوانان، تشکیل کمیسیون ویژه خانواده را در صدر خواسته‌ها و پیگیری‌ها قرار دهند.

مشروح این نامه را در خبرگزاری‌های زیر بخوانید:

🌐 خبرگزاری فارس

🌐 خبرگزاری دانشجو

🌐 خبرگزاری صداوسیما

🌐 خبرگزاری مهر

🌐 خبرگزاری آنا

🌐 خبرگزاری دانشجویان ایران

https://ble.ir/BasijAbbaspour