اجرای حدود الهی، اصلاح کننده جامعه

امام خمینی(ره): اعدام‌هایی که در اسلام است اعدام‌های رحمت است. یک طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از یک موجودی که اگر باشد فاسد می‌کند جامعه را، از شرّ این نجات می‌دهد جامعه را.

این غده سرطانی است که طبیب برای حفظ یک انسان ناچار است که این غده را بیرون بیاورد

دریافت سایر ‌کیفیت‌ها

http://emam.com/posts/view/21670