اسرائیل درمان همجنس‌بازی را غیرقانونی می‌کند!


نمایندگان پارلمان رژیم‌صهیونیستی کلیات طرحی را تصویب کرده‌اند که براساس آن، اقدام برای “درمان همجنس‌بازان” به عنوان یک بیماری یا انحراف جنسی غیرقانونی خواهد شد! این نوع “درمان” به منظور تغییر گرایش جنسی همجنس‌بازان به کار رفته است.

کلیات این طرح با حمایت دو حزب عضو دولت ائتلافی به تصویب رسید.

سال گذشته، وزیر وقت آموزش و پرورش این نوع “درمان” را مورد تأیید قرار داد که باعث واکنش تند سیاسی علیه او شد اما تصویب آن در حال حاضر نیز بدون جنجال سیاسی نخواهد بود.

احزاب مذهبی با این لایحه مخالفت کرده‌اند و همجنس‌بازی را “گناه” و تلاش برای تغییر گرایش جنسی همجنس‌بازان را واجب دانسته‌اند.

تصویب نهایی این طرح در پارلمان به عبور از دو مرحله دیگر نیز نیاز دارد.

نیسن هورویتز، رهبر حزب مخالف و از امضاکنندگان طرح گفته است که تصویب آن “تحولی تاریخی” {برای اسرائیل} است.