احمق‌های اهالی سدوم در اسرائیل!

قانون جرم بودن درمان همجنس‌بازی اخیرا در کنست اسرائیل به تصویب رسید!

این قانون، در راستای نهادینه‌سازی گناه همجنس‌بازی در اسرائیل تصویب می‌شود که حتی اگر یک همجنس‌باز بخواهد انحراف جنسی خود را درمان کند، با ممنوعیت قانون، مجرم شناخته می‌شود!

توجه کنید که تمدن غرب سالیان طولانی‌ای تلاش کرده همجنس‌بازی را از مقوله‌ی انحراف جنسی خارج کرده و بگوید یک گرایش طبیعی در این افراد به همجنس وجود دارد؛ از این‌رو به جای همجنس‌بازی، مفهوم همجنس‌گرایی را بر سر زبان‌ها انداخت، حالا اسرائیلی‌ها ناخواسته با تصویب این قانون در راستای ترویج همجنس‌بازی، بحث گرایش طبیعی به همجنس را زیر سؤال برده‌اند!! اقدامی که در حقیقت تأیید می‌کند چیزی به نام گرایش به همجنس صحیح نبوده بلکه همجنس‌بازان دچار یک نوع انحراف جنسی هستند و حالا با تصویب این قانون، نمی‌توانند انحراف‌شان را درمان کنند.

در هر صورت، نه تمدن غرب که در بیش از ۳۲ کشور جهان، ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را تصویب کرده‌اند و نه این احمق‌های اهالی قوم سدوم در اسرائیل نمی‌توانند غیرطبیعی و گناه بودن همجنس‌بازی را منکر شوند چرا که فطرت‌های بیدار حلال‌زاده‌ها در سراسر جهان، گناه و نکبت را پس می‌زند.

یادمان باشد شورش علیه همجنس‌بازی از خود تمدن غرب آغاز شده است و جریان لوط‌های جهان امروز به سرعت در حال تکثیر و قدرت گرفتن هستند…