اگر اعدام نمیشدند چند کودک ایرانی را زنده به گور می‌کردند؟!

این کودکان معصوم را ببینید!
صف کشیده‌اند اما نمی‌دانند چه خبر است!
شاید خیال می‌کنند شهر بازی است!
شاید خیال می‌کنند هدیه می‌دهند!
چهره‌های‌شان خوشحال است!
اما پایان صف، منافقین نوبتی آن‌ها را زنده به گور می‌کردند!

راستی اگر اعدام نمیشدند چند کودک ایرانی را زنده به گور می‌کردند…

توئیت علیرضا گرائی
https://twitter.com/AliReza9119/status/1287080383981461505?s=19

پنجم مرداد ماه، سال‌ روز عملیات افتخار آمیز مرصاد گرامی‌باد