,

جامعه‌ای که افراد آن در نوزادی شیر مادر نخورده‌اند، جامعه‌ای مریض است


علامه حسن‌زاده آملی:

روزی از کلاس درس به منزل باز می‌گشتم در خیابان خانمی با یک بچه جلوی مرا گرفت و گفت: آقا، آقا دستم به دامنت، از دست این بچه خسته شدم، یه دعایی یه چیزی بگویید تا این بچه خوب بشود.

به ایشان گفتم مگه چی‌کار می‌کنه؟
گفت لج می‌کنه، لگد می‌زنه، همه جا را بهم می‌ریزه و خراب‌کاری می‌کنه!

گفتم مادر به این بچه شیر خودت را دادی خورد؟

گفت نه آقا از شیر گاو به او می‌دادم!

گفتم خب شما نمی‌دانید اگر بچه شیر گاو بخورد گاوساله می‌شود؟!

مادرجان نمی‌دانستی بین غذا و مُغَذّی سنخیت است؟!