آن که ابراهیمی باشد، ذبیح‌الله می‌شود

آن که ابراهیمی باشد، ذبیح‌الله می‌شود

آن که ابراهیمی باشد، ذبیح‌الله می‌شود
چهارهزار سال بعد از بنای کعبه و آن واقعه عظیم، و هزار و چهارصد سال پس از «وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ» در عصر عاشورا، دگربار تاریخ نظاره‌گر ذبح عظیم دیگری شد..

سردار فاتح جنگ جهانی چهارم ذبیح‌الله شد

به وقت دلتنگی سیدالشهداء مقاومت

@StrategicNews_ir