لاتقربواالفواحش

لاتقربواالفواحش

گلشیفته فراهانی، بعد از گذشت دوازده سال از زمان ترک ایران، رسما شهروند فرانسه شد! به چه قیمتی؟ این همه برهنگی و وطن فروشی، ارزشش را داشت؟

توئیت روح الله
http:// https://twitter.com/roohollah888/status/1289869689124876289?s=20