نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی از روش پول و جاذبه‌های جنسی و تغییر سبک زندگی

امام خامنه‌ای: نفوذ جریانی یعنی شبکه‌سازی از روش پول و جاذبه‌های جنسی و تغییر سبک زندگی!

بازاریابان شبکه‌ای با افتخار می‌گویند نتورک یعنی تغییر سبک زندگی و ترامپ را یکی از بزرگان بازاریابی شبکه‌ای می‌دانند!