امید من به شما جوانان است

امید من به شما جوانان است

 امید من به شما جوانان است

امید من به شماست که ان‌شاءاللّه مقدرات کشور ما بعد از این در دست شماها باشد و شماها وارث این کشور باشید.

امام خمینی(ره) _ ۱۷ فروردین ۱۳۵۸

به بهانه‌ی دوازدهم آگوست ⁧روز جهانی جوانان