به جای موشک برای جوانان افغان، وسایل شهوت‌رانی بفرستید!


استراتژیست نظامی آمریکا: به جای موشک برای جوانان افغان، لباس زیر زنانه، وسایل شهوت‌رانی و پوشش‌های سبک آمریکایی و سی‌دی‌های پورنوگرافی بفرستید!