,

کانون همه نبردها در سبک زندگی

کانون همه نبردها در سبک زندگی
کانون همه نبردها در حوزه سبک زندگی، پیرامون عنصر خانواده شکل می‌گیرد «بدون خانواده‌های خوب، امکان پیشرفت نیست.»

امام خامنه‌ای -حفظه‌الله‌تعالی- ۹۱/۱۰/۱۴