,

بیانیه اسلامیِ کلیسا

 بیانیه اسلامیِ کلیسا

راهی که عده‌ای غرب‌زده دارن می‌رن، این غربی‌ها تهش دکّه زدند!

جالبه، می‌گن ما داریم انسانیت رو از بین می‌بریم.