خانم «ساناز طاری» که به علت انتشار عکس بی‌حجابش مورد انتقاد گسترده قرار گرفته بود، ممنوع‌التصویر نشد!

خانم «ساناز طاری» که به علت انتشار عکس بی‌حجابش مورد انتقاد گسترده قرار گرفته بود، ممنوع‌التصویر نشد! / حماقت کردم!

تعریف از برخورد خوب دادستان با او در نوع خودش جالب است.

چند درصد بی‌حجابی‌ها و کشف حجاب‌ها از سر غفلت مسؤولین و از سر لج با رفتار غلط و بد اطرافیان است؟!

بی‌غیرتی، اختلاط بیش از حد روابط محرم و نامحرم، تبرج، اغوا، عشوه، پوشش‌های غیرشرعی، عدم رعایت غض بصر و چشم‌پوشی، از جمله مهم‌ترین عوامل برانگیختن قلب‌های مریض و فحشا در هر جامعه‌ای خاصه جامعه‌ی سینما است!