محرم‌هراسی

مثل این‌که کنسرت باعث شیوع بیشتر کرونا نمی‌شه؟! تو انگلیس اینجوری کنسرت برگزار میشه عامل انتشار کرونا هم نیست!! بعد رسانه فارسی‌زبان آنها محرم‌هراسی میکنند که چنین مجالسی سبب شیوع بیشتر کرونا در جهان میشه!