دانشجو با تقوا به حکمت می‌رسد

آن زمان که حضرت امام (ره) به گورباچف گفت: من صدای شکستن استخوان کمونیسم را می‌شنوم، این حکمت ایشان را می‌رساند، ایشان صدایی را با هزاران کیلومتر فاصله از شوروی می‌شنید.

اما گورباچف در دل مسند حکومت شوروی این صدا را نمی‌شنید و این معنای حکمت بوده که برگرفته از تقوا است و فقط مختص معصومان و اولیای الهی نیست، حتی شما دانشجویان می‌توانید اگر تقوا پیشه کنید به حکمت برسید.

شهید حاج قاسم سلیماني
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ در دانشگاه کرمان