دختر تمدن‌ساز

جزوه «دختر تمدن‌ساز»

شیوه‌ی تبدیل شدن دختران، به دختران طراز انقلاب اسلامی، عمل به این سخنان است…

نهمین کتابچه از مجموعه‌ کتابچه‌های «ریحانه».
گزیده‌ای از توصیه‌های امام خامنه‌ای به دختران مسلمان ایرانی
جزوه «دختر تمدن‌ساز»