دست‌نوشته سردار قاسم سلیمانی به‌مناسبت فرارسیدن ماه محرم


انتشار نخستین‌بار
دست‌نوشته سردار قاسم سلیمانی به‌مناسبت فرارسیدن ماه محرم:
کشوری که در قلب، اسمِ حسین را دارد، فرهنگِ عاشورا را دارد، باید در زیست و فرهنگ الگوی جهان شود.

@Soleimany_ir