,

شبکه‌ی بزرگ سوءاستفاده جنسی از کودکان در آلمان

سوءاستفاده جنسی از کودکان در آلمان تبدیل به شبکه‌ای بزرگ با دست‌کم ۳۰ هزار عضو شده. افراد مختلفی از جمله یک نظامی در این شبکه هستند که پلیس آن‌ها را شناسایی و بعضی را دستگیر کرده است.

یکی از دستگیرشدگان به فرزندش تجاوز و تصاویرش را در اینترنت منتشر می‌کرد و بعضی پدرها فرزندان‌شان را با هم تعویض می‌کردند. درمیان قربانیان، کودک سه ماهه هم گزارش شده!

بی‌بی‌ سی فارسی در گزارش خود کودک‌آزارها را «بچه‌دوست» نامیده تا از قبح آن کم کند!

بنا بر آخرین آمارهای بین‌المللی اروپا، بیش از ۳۵ درصد متولدین آلمان، زنازاده و حاصل تولد نامشروع از مادران مجرد هستند!