‏رژیم ‎تجاوز


‏رژیم ‎تجاوز: ۳۰ مرد اسرائیلی پشت در هتل صف بستند تا به دختر ۱۶ ساله تجاوز کنند.

«با ۲۶۰ مورد گزارش شده، از هر ۵ زن اسرائیلی ۱ نفر در عمرش مورد تجاوز قرار گرفته است!»

نعیم رحیمی