‌ نفوذی‌های حوزه زنان و خانواده در پوشش خیریه‌ها!


خانم م.ر، مسؤول روابط عمومی خانه هنرمندان که روابط بسیار نزدیک و گسترده‌ای با سفرای کشورهای مختلف دارد، اقدام به راه‌اندازی خیریه‌ای به نام “کنشگران توسعه پارس” کرده است که با توجه به روابط گسترده این فرد و تجربه خیریه‌هایی همچون جمعیت امام علی زیر نظر افرادی چون شارمین میمندی‌نژاد لازم است مسؤولین امر ضمن حمایت از برنامه‌های کمکی، توجه لازم را در عدم شبکه‌سازی‌های انسانی در پوشش این نوع خیریه‌ها داشته باشند!