فاجعه اخلاقی در سکولارترین دانشکده ایران

«کیوان امام» کیست و در دانشکده هنر چه کرد؟!

دختران دانشجو در تهران که توسط یک پسر مجرد مورد آزار قرار گرفته بودند، در اقدامی همزمان مشخصات و عکس «کیوان امام» را انتشار دادند و سرنوشت های شوم خود در خانه این آزارگر را فاش کردند!

هر دختری سرنوشتی را فاش کرد که با رفتن به خانه «کیوان امام» به او مشروبات الکلی خورانده، سپس برهنه و درحالیکه مورد تجاوز قرار گرفته بودند به هوش آمده اند!!

برخی از دانشجویان دختر مدعی شده‌اند که عامل هم‌خوابی و تجاوز به آنها، مشروبات الکی آغشته به داروی بیهوشی بوده است!

«کیوان امام» در توضیحات اینستاگرام خود جمله معروف حامیان اصطلاح طلبان با مضمون «امید بذر هویت ماست» را درج کرده است.

بارها دلسوزان نسبت به رواج بی‌دینی در دانشکده هنر دانشگاه تهران هشدار داده بودند.

مصرف مواد مخدر، انتشار تصاویر تمام برهنه از خود و افراد بزرگسال خانواده با توجیه ژانرهای عکاسی، به کارگیری پارامترهای ضد دین و شیطان پرستی در آثار هنری و غیره تنها بخشی از اتفاقاتی است که زیر پوست دانشکده هنر در جریان است.

@mahramaneh1399