کادر درمان را شکست می‌دهیم!!

خیلی از هیأت‌ها تعطیل شد و خیلی‌های دیگه تو فضای باز و با فاصله برپا شد ولی اونایی که هفته پیش عکس بالا رو  استوری می‌کردن احتمالا الان تو ترافیک جاده چالوس هستن!